droga rozwoju społecznego

Trening umiejętności społecznych

Rozwijające zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży wspierające rozwój umiejętności społecznych

TRENINGI GRUPOWE

StandardTUS
dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

ZAJĘCIA W PARACH

MiniTUS

WARSZTATY DLA RODZICÓW

cykliczne warsztaty dla rodziców o tematyce psychoedukacyjnej, prowadzone w formie stacjonarnej

O Treningu Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to kreatywne, intensywne grupowe zajęcia terapeutyczne prowadzone przez certyfikowanych terapeutów TUS I i II stopnia, psychologów dziecięcych z Akademii TUTUSA. Metody pracy dobieramy tak, aby jak najbardziej były dostosowane do wieku i trudności dzieci. Zajęcia  przede wszystkim mają na celu podniesienie poziomu kompetencji interpersonalnych u dzieci, ale są też świetnym dopełnieniem terapii indywidualnych.

dla kogo treningi umiejętności społecznych?

UMIEJĘTNOŚCI ĆWICZONE W TRAKCIE ZAJęć

NAWIĄZYWANIE I UTRZYMYWANIE RELACJI RÓWIEŚNICZYCH

ćwiczenie umiejętności rozpoczynania rozmowy, przywitania, komunikatów werbalnych i niewerbalnych ułatwiających podtrzymanie kontaktu

ASERTYWNOŚĆ

nauka stawiania granic, dbania o siebie, ćwiczenie asertywnego odmawiania, komunikowanie swoich granic i potrzeb

POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI

praca nad podejmowaniem nowych wyzwań, radzeniem sobie z krytyką, świadomością mocnych stron

WSPÓŁPRACA W GRUPIE

kształtowanie umiejętności pracy w grupie, prawidłowych zachowań, omówienie norm grzecznościowych

TEORIA UMYSŁU

praca nad zdolność do wnioskowania o stanach innych osób na podstawie ich zachowań, wzmacnianie empatii

EMOCJE

poznawanie emocji, nauka wyrażania ich, tworzenie sieci emocji pokrewnych, nauka relaksacji i uważności

KREATYWNOŚĆ

wsparcie w odnajdywaniu własnych pasji i zainteresowań, wprowadzenie w elementy arteterapii, terapii muzyką, rysunkiem, scenkami

MYŚLENIE PRZYCZYNOWO-SKUTKOWE

wzmacnianie umiejętności planowania, organizacji czasu, przewidywania skutków swoich działań, pobudzanie ciekawości

organizacja treningów tus

Rodzaje grup wiekowych:

Metody pracy dostosowane są do wieku i trudności uczestników

Rodzaje TUS:

dodatkowe informacje organizacyjne

Trening Umiejętności Społecznych to cykl 12 spotkań realizowanych w systemie 1 raz w tygodniu dla zajęć standardTUS(grupa 3 – 6 osób), 8 spotkań 1 x tyg. – dla zajęć miniTUS (pary). Dodatkowo 3 spotkania dla rodziców (przed rozpoczęciem, po zrealizowaniu połowy zajęć oraz na zakończenie zajęć). Konkretne terminy spotkań ustalane są w trakcie zebrania grupy wiekowej, bierzemy pod uwagę  zajęcia dodatkowe dzieci, a także dyspozycyjność rodziców, starając się dopasować termin, który jest najbardziej odpowiedni dla wszystkich uczestników. 

MiniTUS to zajęcia w parach, dzieci ćwiczą umiejętności społeczne ze sobą nawzajem. Praca dla dziecka jest łatwiejsza, ale przynosi także mniejszy efekt niż w przypadku większej grupy. Dla dzieci wysoko wrażliwych, wycofanych lub rozpoczynających prace terapeutyczne może być bardzo wartościową pracą, a także wprowadzeniem do trenongów StandardTUS. 

Wybór pomiędzy treningami jest wspólnie ustalany z rodzicem, bierzemy pod uwagę funkcjonowanie dziecka, trudności, wiek i preferencje rodzica, co do grupy.

Program Akademii TUtuSa jest opracowany przez certyfikowanych terapeutów TUS, psychologów dziecięcych. Program modyfikowany jest pod daną grupę wiekową i problemową. Opiera się na założeniach terapii poznawczo-behawioralnej, behawioralnej, terapii uważności i zaangażowania, akceptacji, a także elementów innych metod wspierających rozwój umiejętności społecznych u dzieci.

Płatności można dokonywać w trybie: 

1 x miesiąc (4 spotkania) lub w 1 racie za całość spotkań

Płatności dokonywane są przed rozpoczynającymi się miesiącem/treningiem. Możliwość płatności kartą, gotówką lub przelewem na konto bankowe. W pewnych sytuacjach, po ustaleniu mogą być realizowane płatności po każdym treningu. 

Oczywiście. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić przed wpłatą, a chęć zaświadczenia w każdym dowolnym momencie trwania treningów. 

Cennik

grupa 3 – 5 osób (bez względu na grupę wiekową)  – 80 zł / spotkanie (50-60 min) x 12 spotkań

mini – TUS – zajęcia w parach – 100 zł / spotkanie (50-60 min) x 8 spotkań

grupa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (dwóch terapeutów) – 80 zł / spotkanie (50-60 min) x 12 spotkań

indywidualne spotkanie wstępne i zakańczające dla rodziców – 80 zł (30 min)

indywidualne spotkanie po realizacji połowy TUS – 0 zł (15 min)

 

inne zajęcia

Warsztaty dla rodziców

Warsztaty dla rodziców to zajęcia stacjonarne grupowe dla rodziców dzieci i młodzieży podnoszące kompetencje wychowawcze, zawierające inspirujące ćwiczenia i metody, które mogą wspierać dziecko w poczuciu własnej wartości, minimalizują poczucie lęku społecznego, wzmacniają mocne strony, a także  konstruktywne reagowanie w sytuacjach trudnych. Aktualne szkolenia znajdują się poniżej.

Zapisy na zajęcia TUS

Na zajęcia można zapisać się poprzez formularz dostępny po prawej stronie lub poprzez kontakt telefoniczny

kontakt telefoniczny

690 090 941

kONTAKT:

690 090 941 

lokalizacja:

Pl. Legionów 3  

98-300 Wieluń

(W Centrum Psychologicznym Sigma)
E-mail:

cpsigmawielun@gmail.com 

Znajdź nas na FB: